Bade ho kar kya banoge

Teacher: Bade ho kar tum kya karoge?
Student: Ji shaadi.

Teacher: Mera matalab, kya banoge?
Student: Ji dulha.

Teacher: Are, mera matlab hai, kya hasil karoge?
Student: Ji DULHAN.

Category: Jokes | Comments Off on Bade ho kar kya banoge

Bade ho kar kya banoge

Teacher: Bade ho kar tum kya karoge?
Student: Ji shaadi.

Teacher: Mera matalab, kya banoge?
Student: Ji dulha.

Teacher: Are, mera matlab hai, kya hasil karoge?
Student: Ji DULHAN.

Category: Uncategorized | Comments Off on Bade ho kar kya banoge